0,3 °C

Weer Grafieken

Waarnemingen worden gedaan met een PCE-FWS 20 Weather Center